58 781 03 81 biuro@progressgps.pl
Menu

O systemie SENT słów kilka

O systemie SENT zrobiło się szczególnie głośno w okolicy października 2018 wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539). Wtedy właśnie powstał obowiązek przekazywania do Ministerstwa Finansów danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących tzw. „towary wrażliwe”.

 

Czym jest SENT?

komputer, mapa, sprzęt, sent

SENT, czyli system rejestracji i monitorowania przewozu tzw. „towarów wrażliwych” został uruchomiony przez Ministerstwo Finansów na platformie PUESC. System ten ma na celu zapobieganie wyłudzeniom podatku VAT i jednocześnie uszczelnianie systemu podatkowego. Nie jest to jednak całkiem nowy twór. Rejestr SENT przyjmuje zgłoszenia już od kwietnia 2017 roku, kiedy to weszły w życie nowe przepisy Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano prowadzenie rejestru, do którego obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów: podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika. W skrócie – każda firma transportowa, zajmująca się przewozem tzw. „towarów wrażliwych” ma ustawowy obowiązek przekazywania informacji odnośnie ich transportu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Niewywiązanie się z tych przepisów grozić może wysokimi karami pieniężnymi, sięgających nawet 20 tysięcy złotych.

 

Towary wrażliwe

Pod tajemniczo brzmiącym określeniem „towarów wrażliwych” kryją się wyroby, w przypadku obrotu którymi obserwuje się najwięcej nieprawidłowości i nadużyć. Zgodnie z ustawą, katalog towarów objętych systemem monitorowania SENT określono w art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zgodnie z informacją z platformy PUESC, są to następujące produkty:

 • paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe,
 • oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych,
 • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej,
 • wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki),
 • alkohol etylowy całkowicie skażony,
 • susz tytoniowy.

Kody CN, podlegające monitorowaniu przewozu, wskazano w ustawie, a ich wykaz znajduje się pod tym linkiem.

Należy mieć również na uwadze, że Ministerstwo Finansów w drodze rozporządzenia może rozszerzyć wskazaną listę towarów.

 

Obowiązki stron

Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego oraz przewoźnika.

paliwo, ciężarowy, pojazd

Podczas przewozu tzw. towaru „wrażliwego” rozpoczynającego się na terytorium Polski, przed rozpoczęciem przewozu podmiot wysyłający jest zobowiązany do:

 • przesłania do systemu SENT zgłoszenia przewozu,
 • uzyskania numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia oraz
 • przekazania tego numeru przewoźnikowi, a w przypadku dostawy towarów przy sprzedaży krajowej – również podmiotowi odbierającemu.

Jeżeli przewóz towaru wykonywany jest między dwoma państwami Unii Europejskiej lub państwem trzecim poprzez terytorium Polski, obowiązek zgłoszenia przewozu towaru leży po stronie przewoźnika.

W przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (nabycie wewnątrzwspólnotowe) albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import) podmiot odbierający przejmuje obowiązki opisane wyżej.

Zgłoszenie SENT zawiera dane o:

 • podmiocie wysyłającym i odbierającym,
 • towarze oraz
 • pokonywanej trasie, tzn.: miejsce załadunku, dostawy oraz dacie wyjazdu z Polski (jeżeli występuje).

Następnie, po wprowadzeniu zgłoszenia do systemu SENT, obowiązkiem przewoźnika jest jego aktualizacja przed faktycznym rozpoczęciem przewozu towaru. Uzupełnia on informacje o środku transportu, swojej licencji, planowanej dacie zakończenia przewozu oraz miejscu dostawy towaru.

W zakresie obowiązków podmiotu odbierającego jest zamknięcie zgłoszenia, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu dostarczenia towaru. Czynność ta wymaga potwierdzenia zgodności towaru ze zgłoszeniem oraz wpisania daty zakończenia przewozu.

 

Informujemy, iż umożliwiliśmy dla Klientów Progress GPS integrację danych z systemem SENT z poziomu programu w wersji 2.38 i wyższych. Więcej na ten temat w następnym wpisie.

 

Podstawa prawna dla systemu SENT: Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku „O systemie monitorowania drogowego przewozu towaru ogłoszona 3 kwietnia 2017 roku.
Więcej informacji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych.

Jeśli jesteś
zainteresowany ofertą.

Wyślij zapytanie