Porównanie skuteczności systemów kontroli paliwa w Monitoringu GPS

Sonda PROGRESS GPS Czytnik CAN
Uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru paliwa
Dokładność pomiaru paliwa ponad 98%.
Błąd pomiaru do 20% w zależności od pojemności zbiornika i stanu układu paliwowego pojazdu.
Alarmowanie w czasie rzeczywistym o kradzieży paliwa
Alarm SMS/mail w momencie kradzieży paliwa przez 24h/7 z dokładaną informacją o dacie i godzinie kradzieży paliwa.
Informacja o kradzieży będzie widoczna dopiero po uruchomieniu pojazdu oraz porównaniu zużytego paliwa z dokumentami zakupu.
Informacja o miejscu i czasie kradzieży paliwa
Dokładana informacja o miejscu kradzieży paliwa.
Informacja o kradzieży paliwa będzie widoczna dopiero po uruchomieniu pojazdu oraz porównaniu zużytego paliwa z dokumentami zakupu.
Informacja o stanie paliwa w zbiorniku
Stała kontrola paliwa.
Odczyt z szyny CAN dostępny jest dopiero po uruchomieniu pojazdu.
Uproszczenie rozliczania paliwa
System automatycznie wykrywa tankowania i kradzieże paliwa, wysyła raporty email oraz alarmy SMS.
Konieczność porównywania ilości zużytego paliwa z dokumentami zakupu. W przypadku niezatankowania pojazdu do pełna, nie ma możliwości prawidłowego rozliczenia paliwa.
Możliwość wskazania osoby odpowiedzialnej za kradzież paliwa
Dokładna informacja o czasie i miejscu kradzieży.
Jeżeli pojazd nie będzie tankowany do pełna (do tego samego poziomu) każdego dnia.
Fizyczny pomiar paliwa w zbiorniku
Precyzyjny, fizyczny pomiar ilości paliwa w zbiorniku.
Pomiar czasu otwarcia wtryskiwaczy przemnożony przez statystyczną dawkę paliwa. System wrażliwy na zużycie wtryskiwaczy, jakość, typ i rodzaj paliwa.
Wykorzystanie pomiaru paliwa w sprawie sądowej
Sonda posiada homologację jako urządzenie pomiarowe.
Nie posiada homologacji, nie jest urządzeniem pomiarowym.
Uniezależnienie pomiarów od stanu technicznego pojazdu
Autonomiczny układ pomiarowy.
Dokładność zmniejsza się wraz ze zużyciem wtryskiwaczy.
Wiarygodny i rzeczywisty pomiar paliwa
Prawidłowo zamontowana i skalibrowana sonda pomiaru paliwa umożliwia uszczelnienie obiegu paliwa w 98%.
System CAN z uwagi na wysoki błąd pomiarowy nie spełnia wymagań stawianych w zakresie kontroli paliwa.